You are here

Združenje Delodajalcev Slovenije - ZDS (Association of Employers of Slovenia)

Dimičeva 9
SLO-1000 Ljubljana (Rep. of Slovenia)
President: Mr Marjan Trobiš
Secretary General: Mr Joze Smole
Tel.: +386 1 563 4880
Fax: +386 1 452 7214
Web: http://www.zds.si/en
delodajalci@zds.si

Permanent Delegate: Ms Maja Soba Tovsak
Tel.: +38 6 1 563 48 89
maja.soba@zds.si

Last updated: 25 February 2019