You are here

Združenje Delodajalcev Slovenije - ZDS (Association of Employers of Slovenia)

Dimičeva 9
SLO-1000 Ljubljana (Rep. of Slovenia)
President: Mr Marjan Trobiš
Secretary General: Mr Miro Smrekar
Tel.: +386 1 563 4880
Fax: +386 1 452 7214
Web: http://www.zds.si/en
delodajalci@zds.si

 

Last updated: 6 September 2023