You are here

Confederation of Industry of the Czech Republic Svaz průmyslu a dopravy České republiky - SPCR

Freyova 948/11
CZ-190 05 Praha 9 - Czech Republic
President: Mr Jaroslav Hanák
Director General: Mrs Dagmar Kuchtová
Tel.: +420 225 279 111
Fax: +420 266 721 690
Web: http://www.spcr.cz
spcr@spcr.cz

Brussels office:

Rue Jacques de Lalaing 4
1040 Brussels
Permanent Delegate: Ms Jana Hartman Radová
Tel.: +32 495 784 952
jradova@spcr.cz

Last updated: 3 July 2020