You are here

Confederation of Danish Employers - DA

Vester Voldgade 113
DK-1790 Kobenhavn V
President: Mr Martin Danielsen
Director General: Mr Jacob Holbraad
Tel.: +45 33 38 90 00
Fax: +45 33 12 29 76
Web: http://www.da.dk
da@da.dk

Brussels office:

Avenue de Cortenbergh, 168
1000 Bruxelles
Permanent Delegate: Ms Christiane Mi├člbeck-Winberg
Tel.: +45 29 20 02 40 
cmw@da.dk

Last updated: 7 February 2024